Module - Calendar

Tillbaka

Möte nr 3/2022

FRO Värmland Kalender | Förbundsstyrelsemöte
Datum
26 Apr 2022
Tid
1800 - 2030
Plats
Lokalen, Ilanda
Kontakt
Förbund Värmland

Ordinarie möte enligt plan - Deltagare enligt personlig kallelse (inkl bilagor) -

OBS ! Datum har tidigare registrerats fel här i kalendern (en dag "för tidigt")
- Tid enligt beslut vid föregående möte + utsänd kallelse gäller !
52