Module - Calendar

Tillbaka

Styrelsemöte

FRO Elfsborg Kalender | Styrelsemöte
Datum
30 Mar 2022
Tid
18:00 - 20:00
Plats
Webmöte Teams
Kontakt
Förbund Elfsborg
  • elfsborg@fro.se
  • https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:a4813f43fbe14981b9d2689e660e2d7 d@thread.tacv2/1648417352120?context=%7B%22Tid%22:%22073f65f9-79ab-48fd-b4ec -5670735702bb%22,%22Oid%22:%224313c99c-2ea9-453b-8e38-39b64e2074bf%22%7D
Styrelsemöte FRO Elfsborg nr 2 2022
52