Module - Calendar

Tillbaka

Årsstämma FRO Uppland

FRO Uppland Kalender | Stämma
Datum
5 Mar 2022
Plats
Uppsala
Kontakt
Förbund Uppland Bertil Pettersson

Information och detaljer framgår av inbjudan som finns ute i mail till alla. För att delta krävs föranmälan.

52