Plötsligt stöttade Henrik jordbävningsdrabbade i Nepal via kortvåg