FRO-Upplands årsstämma 2024. Genomfördes i Uppsala 9 mars enligt tradition.