Utbildning

Signalungdom - Praktikkurs

Kursen genomförs på sommaren vid Ledningsregementet i Enköping och riktar sig till deltagare som tidigare genomfört FRO:s fortsättningskurs för ungdomar och vill fortsätta att utveckla sig tillsammans med andra ungdomar.

Du bor tillsammans med de andra eleverna på logement (flerbäddsrum) och bär enhetlig klädsel. Inledningsvis repeterar ni utbildningsmoment från tidigare kurser och därefter inriktas kursen på dig som individ i syfte att utvecklas som chef och ledare.

Du får öva dig på att genomföra enklare utbildningsmoment och utveckla dig i rollen som chef och ledare. 

Tillsammans med de andra deltagarna får du prova att leda mindre grupper av ungdomar. Därefter utvärderar ni det som hänt med instruktörerna.  Situationerna och utbildningsmomenten ger dig som person en unik möjlighet att utvecklas inför framtiden. 

Kursen är möjliga att söka för ungdomar i åldrarna som fyllt 15 år men inte 19 år innan kursstart och som är medlemmar i FRO eller i någon av de andra frivilliga försvarsorganisationerna.

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996