Utbildning

Signalungdom - Fortsättningskurs

Kursen genomförs på sommaren vid Ledningsregementet i Enköping och riktar sig till deltagare som tidigare genomfört FRO:s grundkurs för ungdomar och vill fortsätta att utveckla sig tillsammans med andra.

Precis som vid grundkursen bor eleverna på logement (flerbäddsrum) och klär sig i enhetlig klädsel. 

Kursen börjar med att repetera delmoment från grundkursen och fortsätter sedan med fördjupade övningar och mer praktiska moment. Du lär dig vad ledningssystem är och hur Försvarsmakten bygger kommunikationsförmåga genom olika typer av radiosystem och antenner i torn- och mast. Du lär dig ännu mer om tabulatur, hur man talar i radio, men framför allt får du uppleva ytterligare en rolig kursvecka och träffa nya vänner. 

Kursen är möjliga att söka för ungdomar i åldrarna som fyllt 15 år men inte 19 år innan kursstart och som är medlemmar i FRO eller i någon av de andra frivilliga försvarsorganisationerna.


Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996