Utbildning

Signalskydd - TTA

Målgrupp: Personal placerade i hemvärnet och som nyttja TTA.

Mål:

• Kunna nyttja, betjäna, administrera och handha signalskyddssystemet TTA. 
• Använda gällande regelverk avseende hantering av signalskyddssystemet. 

Förkunskapskrav: Grundkurs signalskydd

Beräknad tidsåtgång: 2-4h 

Examination: Kursen examineras genom praktiskt prov. Betyg godkänd/icke godkänd

Kursmaterial: Utskick av underlag via CD-skiva från TSS för distansstudier sker 2 veckor innan kurstiden med B post till angiven postadress 

Övrigt: Kursen bedrivs som distansutbildning. 
Kursen kräver att du har tillgång till TTA-tabell lokalt. 

Signalskydd - TTA
(2347459)

Sista anmälningsdatum 2023-09-15

Distans/Enköping
2023-11-23 - 2023-11-23
Ansök
801
996