Utbildning

Signalskydd - PGBI

Målgrupp: Personal placerade i hemvärnet och som ska verka som systemoperatör på signalskyddssystem PGBI (Filkryptoapplikation i IS HV).

Mål:

• Kunna nyttja, betjäna, administrera och handha signalskyddssystem PGBI. 
• Använda gällande regelverk avseende hantering av signalskyddssystem PGBI. 
• Kunna utbilda användare på signalskyddssystem PGBI. 
• Beskriva Nyckelansvarig verksamhetsutövares ansvar och uppgifter. 

Förkunskapskrav: Grundkurs signalskydd

Beräknad tidsåtgång: 4-8h 

Examination: Kursen examineras genom praktiskt prov. Betyg godkänd/icke godkänd

Kursmaterial: Utskick av underlag via CD-skiva från TSS för distansstudier sker 2 veckor innan kurstiden med B post till angiven postadress 

Övrigt: Kursen bedrivs som distansutbildning och kräver att du har PGBI installerad i en klientmiljö med licensnyckeln ”Obegränsad” vid din verksamhet. PGBI finns installerad i IS HV. 
Kunskap om hantering av filer och dokument i Windows-miljö 

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996