Utbildning

Signalskydd - LGA

Målgrupp: Personal placerade i hemvärnet och som nyttja ”Lösensignalering typ A” (LGA)

Mål:

• Kunna nyttja, betjäna, administrera och handha signalskyddssystemet Lösensignalering typ A (LGA) 
• Använda gällande regelverk avseende hantering av signalskyddssystemet 

Förkunskapskrav: Grundkurs signalskydd

Beräknad tidsåtgång: 1-2h 

Examination: Kursen examineras genom praktiskt prov. Betyg godkänd/icke godkänd

Kursmaterial: Utskick av underlag via CD-skiva från TSS för distansstudier sker 2 veckor innan kurstiden med B post till angiven postadress 

Övrigt: Kursen bedrivs som distansutbildning. 

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996