Utbildning

Signalskydd - KODOR/TIVETA

Målgrupp: Personal placerade i hemvärnet och som nyttja ”Tillfällig verksamhetstabell” (TIVETA) och ”Engångskod” (KODOR).

Mål:

• Kunna nyttja, betjäna, administrera och handha signalskyddssystemet Tillfällig verksamhetstabell (TIVETA) och Engångskod (KODOR). 
• Använda gällande regelverk avseende hantering av signalskyddssystemet. 

Förkunskapskrav: Grundkurs signalskydd

Beräknad tidsåtgång: 1-2h 

Examination: Kursen examineras genom praktiskt prov. Betyg godkänd/icke godkänd

Kursmaterial: Utskick av underlag via CD-skiva från TSS för distansstudier sker 2 veckor innan kurstiden med B post till angiven postadress 

Övrigt: Kursen bedrivs som distansutbildning. 

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996