Utbildning

Sambands- och datatekniker IS HV

Kursen är avsedd för befattningen sambands- och datatekniker i bataljonens ledningspluton.

Kursen omfattar de tekniska grunderna i IS HV och ger eleven kompetens att hantera bataljonens system. Den omfattar IS HV uppbyggnad och upprättande, hantering av servrar och klienter samt tillhörande administration.
Sambands- och datatekniker IS HV
(2247435)

Sista anmälningsdatum 2022-10-23

Enköping
2022-12-14 - 2022-12-18
Ansökan avstängd
801
996