Utbildning

Sakkunnig samband

Kursen vänder sig till utbildade sambandsoperatörer eller personer med motsvarande utbildning.

Som sakkunnig (specialist) kommer du med djupare kunskaper kunna ingå i sambandsenheter och ingå i specialistnätverk där FRO kan erbjuda aktörer som myndigheter eller räddningsledare med kunskap för att befintliga lednings- och sambandssystem ska kunna användas optimalt vid större samhällsstörning som skogsbränder, gråzon, höjd beredskap eller krig.
Som sakkunnig krävs det att du med kort varsel kan bistå exempelvis en stab som är under ett expansivt skede där du måste ha förmågan att under press analysera sambandsbehovet på kort och lång sikt och presentera alternativa lösningsförslag. Du skall kunna hjälpa staben att hitta kompetenta förstärkningsresurser och förstärkningsmateriel. Du har stöd från nätverket men du måste klara av att arbeta på egen hand över tid under kanske primitiva förhållanden.

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996