Utbildning

Molos - Steg 2

Molos - Steg 2 är den andra (och sista) delen av befattningsutbildningen för personal som ska vara placerade i Molos.

Molos - Steg 2 genomförs på Åsbro kursgård

Förkunskapskrav: Molos - Steg 1

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996