Utbildning

Molos - Steg 1

Molos - Steg 1 är den första befattningsutbildningen av 2 för personal som ska vara placerade i Molos.

Molos - Steg 1 genomförs på Åsbro kursgård. 

Förkunskapskrav: Molos - Lokal intro

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996