Utbildning

KU - Användare Rakel

Kompletteringsutbildning [KU] Användare Rakel riktar sig till personer som redan har en grundläggande utbildning som användare. Denna kurs ger eleven mer praktisk och teoretisk övning både avseende signalering såväl som radiomaterielen.

För att delta på kursen ska du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation och ha ett behov av utbildningen. 

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996