Utbildning

Konferens chefer S6

Konferens för chefer S6 genomförs varje år. Fokus läggs på att uppdatera personal med befattningar i sektion S6 avseende omvärldsläget, regelverk, aktuella händelser, långsiktig planering och möjlighet att utöka det personliga nätverket.


Till konferensen inbjuds:
1. Chefer S6, eller om chefen inte kan, annan representant för sektionen
2. Signalskyddschefer och signalskyddslärare med behov att uppdatera sin behörighet
3. Ledningssystembefäl i båtkompanierna
Respektive chef S6 samordnar deltagandet inom egen bataljon.  

Anvisningar för resor kommer efter antagning. Deltagare med lång resväg kan komma till kursplatsen kvällen innan kursstart. Ange i ansökan om du har några allergier och om du avser komma till kursplatsen kvällen innan.  
På konferensen har vi civila kläder och på middagen på lördag kväll ska det vara vårdat civil klädsel. 

Innehåll i stort
Läget i bataljonerna, möjligheter och behov
Aktuellt från hemvärnet, utveckling på ledningssystemområdet
Rekrytering och bemanning, utbildning mot högre befattningar

Frågor till konferensen anmäls till hemvarnet@fro.se


Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996