Utbildning

Informatör Radiooperatör

FRO genomför informatörsutbildning med inriktning Radiooperatör. Målet är att deltagarna efter kursen ska kunna genomföra lokala utbildningar inom eget förbund till befattningen Radiooperatör.


Radiooperatör är en ny instegsutbildning för de flesta civila uppdrag som föreningen åtar sig.


Antal deltagare: 

Varje förbund tilldelas normalt en plats var när kurser finns sökbara. Flera personer från samma förbund kan anmäla sig men hamnar på reservlista. I slutändan är det respektive förbundsordförande som avgör prioritering inom eget förbund. 

Informatör Radiooperatör
(2327689)

Sista anmälningsdatum 2023-10-08

Stockholm
2023-11-10 - 2023-11-12
Ansök
801
996