Utbildning

IK T Samband

IK T Samband (Instruktörskurs Tillämpning Samband) är kursen för dig som vill bli instruktör i sambandstjänst.

Kursen ger kunskap om och förståelse för hur du planerar, och genomför utbildning inom ledningssystemområdet. Den är inriktad mot att vara instruktör på GU Signalist 1, men den är även lämplig om du vill bli instruktör i våra civila uppdrag eller i Signalungdom. Kursen blandar teori och praktik för att utveckla din pedagogik och ge dig nya kunskaper och färdigheter. I kursen ingår utbildningspass som genomförs med elever vid GU Signalist 1.
För att gå kursen måste du ha grundläggande instruktörskompetens. Det kan du få genom att gå IK G (Instruktörskurs Grunder), som anordnas av Flygvapenfrivilliga.

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996