Utbildning

IK T Informationssystem (IS HV)

Kursen ger en grund för att kunna verka som metodinstruktör för informationssystem i egen bataljon.

Kursen omfattar metodutbildning på Sitaware HQ och stabsmetodik för stabsorientering och ordergivningen med stöd av IS samt nyheter i senaste versionen av IS HV. Vi kommer även att gå igenom Frontline.
Till denna kurs bjuder vi in en instruktör från varje hemvärnsbataljon som ska genomföra Geltic Bear. Sökande till kursen ska ha god kännedom om arbetsmetoder i egen stab och gärna erfarenhet av IS HV, grundläggande instruktörskompetens samt ha kapacitet och att möjlighet att bistå staben och ledningsplutonen under själva övningen.

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996