Utbildning

Driftledare IS HV

Grundutbildning för dig som ska verka som driftledare (super user) för informationssystem (IS) i ledningspluton i hemvärnsbataljon.

Driftledaren har enviktig uppgift i att hjälpa stabsmedlemmar och ledningspluton att arbetaeffektivt men IS HV och andra informationssystem.

Kursen omfattarupprättande och driftsättning av systemet samt arbetsmetoder med Sitaware HQoch andra funktioner (programvaror) som ingår. Kursen behandlar även regler ochdokumentation samt hantering av olika roller i IS HV.  

Krav för deltagande:Genomförd befattningsutbildning som signalist (FRO GU Signalist 1 – 3) ellerstabsassistent (SLK GK Stabsassistent hv) och erfarenhet att jobba somsignalist eller stabsassistent i ledningspluton.  

Driftledare IS HV
(2447430)

Sista anmälningsdatum 2024-02-29

prel. Kosta
2024-07-25 - 2024-07-28
Ansökan avstängd
Driftledare IS HV
(2447431)

Sista anmälningsdatum 2024-08-30

Härnösand
2024-12-05 - 2024-12-08
Ansök
801
996