Utbildning

Driftledare IS HV

Grundutbildning för dig som ska verka som driftledare (super user) för informationssystem (IS) i ledningspluton i hemvärnsbataljon.

Driftledaren har en viktig uppgift i att hjälpa stabsmedlemmar och ledningspluton att arbeta effektivt men IS HV och andra informationssystem.

Kursen omfattar upprättande och driftsättning av systemet samt arbetsmetoder med Sitaware HQ och andra funktioner (programvaror) som ingår. Kursen behandlar även regler och dokumentation samt hantering av olika roller i IS HV.  

Krav för deltagande: Genomförd befattningsutbildning som signalist (FRO GU Signalist 1 – 3) eller stabsassistent (SLK GK Stabsassistent hv) och erfarenhet att jobba som signalist eller stabsassistent i ledningspluton.  

Driftledare IS HV
(2247432)


Hallsberg
2022-04-08 - 2022-04-10
Ansök
Driftledare IS HV
(2247433)


Hallsberg
2022-10-21 - 2022-10-23
Ansök
801
996