Kansli

Kansli

FRO Kansli finns till för att stödja centralstyrelsen, förbunden och dess medlemmar. Men kansliet har även som huvuduppgift att förvalta de centrala uppdragen. Det finns ungefär 100 uppdrag/utbildningar kopplade till vår verksamhet varje år. Utbildningskatalog, central utbildnings- och uppdragskoordinering, resor och elevadministration är därmed en del av kansliets normala vardagsaktiviteter.

INFORMTION - PANDEMI

Med anledning av rådande pandemi uppmanar FRO alla medlemmar som har möjlighet att vaccinera sig. FRO följer de riktlinjer som myndigheter och uppdragsgivare anger i all sin verksamhet. 

Åtgärder som krävs vid förbundens verksamhet regleras och styrs av förbundets ordförande. 

Inriktningen är att samtliga kurser genomförs enligt plan 2022. Elever ska vara vaccinerade och fullt friska. 
Inför varje kurs gör FRO Kansli en analys av situationen tillsammans med respektive kurschef.

Riksstämma 2022 planeras därmed att genomföras i maj. 


FRO KANSLI

Besöksadress:
(Besöksanmälan krävs)

FRO
Magnus Ladulåsgatan 18
118 66  STOCKHOLM

Telefon: 010-82 377 07

Epost: fro@fro.se

Organisationsnummer:
902003-5862


Övriga epost-adresser:

Generalsekreterare: generalsekreterare@fro.se

Ekonomi: ekonomi@fro.se

Faktura: fro@centsoft.se

Utbildning: utbildning@fro.seVi arbetar på FRO Kansli

FRO Kansli består av 4 personer som leds av generalsekreteraren. Utöver detta finns flera verksamhetsföreträdare kopplade till kansliet. Fredrik Färnqvist

Generalsekreterare

072-387 99 26

generalsekreterare@fro.se


Helena Battersby

Administratör 

Se kontaktuppgifter för FRO KansliEmma Grahn

Administratör

Se kontaktuppgifter för FRO Kansli

Mattias Olofsson

Projektledare, digitalisering

073-155 54 53

mattias.olofsson@fro.se

Ingvar Flinck

Central företrädare, civil styrgrupp

070-591 04 15

ingvar.flinck@fro.se

Joakim Truedsson

Central företrädare, civila avtal och samverkan

070-327 25 92

joakim.truedsson@fro.se

Tomas Åberg

Central företrädare, Molos (Svenska kraftnät)

070-699 91 94

molos@fro.se

Kenneth Wassberg

Central företrädare, civil utbildning

073-520 55 03

kenneth.wassberg@fro.seJan Blidberg

Central företrädare, trafikverkets uppdrag

073-043 83 38

jan.blidberg@fro.se

Kent Ahlqvist

Central Företrädare, Folkförankring "Tillsammans försvarar vi Sverige".

070-987 16 70

kent.ahlqvist@fro.se802
812