Cybersäkerhet

FRO utbildar medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer inom området cybersäkerhet.

Cybersäkerhet

FRO väljer att använda sig av ordet cybersäkerhet som ett samlingsnamn för området cybersäkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet och signalskydd.

Cybersäkerhet handlar främst om externa cyberhot (VEM).

Informationssäkerhet fokuserar på information och hur du skyddar den (VAD).

IT-säkerhet svarar på vilka lösningar som finns för att skydda sig från illasinnade (HUR).
803
834