Utbildning

Rakel hv

Utbildning för att bli användare av Rakel inom Försvarsmakten.

Kursen är i första hand avsedd för signalister i hemvärnet men även andra i hemvärnet med behov av Rakelkompetens är välkomna.
Rakel HV
(2247445)

Sista anmälningsdatum 2022-05-18

MR S plats ej bestämd
2022-06-18 - 2022-06-18
Ansökan avstängd
Rakel HV
(2247448)

Sista anmälningsdatum 2022-05-20

Göteborg
2022-06-11 - 2022-06-11
Ansökan avstängd
801
996