Utbildning

Driftledare IS HV

Grundutbildning för dig som ska verka som driftledare (super user) för informationssystem (IS) i ledningspluton i hemvärnsbataljon.

Driftledaren har enviktig uppgift i att hjälpa stabsmedlemmar och ledningspluton att arbetaeffektivt men IS HV och andra informationssystem.

Kursen omfattarupprättande och driftsättning av systemet samt arbetsmetoder med Sitaware HQoch andra funktioner (programvaror) som ingår. Kursen behandlar även regler ochdokumentation samt hantering av olika roller i IS HV.  

Krav för deltagande:Genomförd befattningsutbildning som signalist (FRO GU Signalist 1 – 3) ellerstabsassistent (SLK GK Stabsassistent hv) och erfarenhet att jobba somsignalist eller stabsassistent i ledningspluton.  

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996