Förbund

FRO Värmland

Vi är ett av landets 23 FRO-förbund och verkar geografiskt inom Värmlands län. Vi är i grunden en ideell förening, men har som frivillig försvarsorganisation en primär inriktning att rekrytera och utbilda frivilliga för uppgifter inom Totalförsvaret.

För vår del är det Hemvärnet (Värmlands hemvärnsbataljon) och för samhällets civila krisberedskap (bl.a. vår Sambandsenhet Karlstad).
Som medlem tillhör du normalt det förbund där du är bosatt. I Värmland har vi inte några lokala avdelningar och det är därför förbundet som ansvarar för föreningsverksamheten inom hela vårt område och där du har dina löpande kontakter. Samarbete med grannförbund för vissa aktiviteter kan bli aktuellt.

För att få mer information om vad som är på gång inom förbundet, tag del av notiser och nyheter nedan eller använd kontaktuppgifterna.

Är du medlem, logga in, så ser du mer information på denna sida.

Kontakt FRO Värmland

E-post:   varmland@fro.se

eller till specificerade funktionärer https://varmland.fro.se/f52-kontakta-oss

(Länken går till sida inom den äldre webbplatsen, men hålls uppdaterad)

801
999