Förbund

FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade inom både radio och IT. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FRO Stockholm  Inbjuder till LUCIAFIRANDE
MÅNDAG 12 DEC. kl 13 - 17
Silversmedsplan 36 Gaveln Grimsta 162 56 Vällingby
VÄLKOMNA!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kallelse till FRO Stockholm förbundsstämma 2023
Lördag 4 mars 2023 kl. 13, stämma kl. 14
Plats: FRO Norra Norrviksleden 10, Sollentuna
Dokumentation distribueras senare
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Förbundet har lokala avdelningar som geografiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner som behöver ett förstärkt samband.


Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

För att få mer information om vad som är på gång i det förbund som du befinner dig, använd kontaktuppgifterna.

FRO Stockholm har tre aktiva avdelningar:
FRO Norrtälje
FRO Stockholm-Norra
FRO Svartlösa-Öknebo

FRO Norrtälje träffas vid fd. LV3, FRO Stockholm-Norra träffas i försvarsgården i Sollentuna och FRO Svartlösa-Öknebo håller till i Tumba.
 
För mera information se avdelningarnas egna sidor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Meddelande från förbundets valberedning.

Inför stämman 2023 söker valberedningen med ljus och lyckta efter kandidater till 
FRO Stockholms förbundsstyrelse. Bl.a. ledamöter och ersättare
Vi söker dig som vill och kan ställa upp att kandidera till någon post i förbundsstyrelsen.
Valberedningen vill också gärna få förslag på lämpliga personer som ni kan rekommendera att ingå i förbundsstyrelsen, som valberedningen kan kontakta.
Förslagskickas till valber-sthlm@fro.se

Vi önskar Er en God Jul och ett Gott Nytt År!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FRO,s 'radiobulle' varje måndag 21.30. Bidrag skickas som vanligt till jan.stigell@fro.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


INTRESSERAD? KONTAKTA OSS!

FRO Stockholm 
Silversmedsplan 36   (besök: ingång på gaveln)
162 56 VÄLLINGBY
E-post: stockholm@fro.se
Tel: 08-664 28 08

Helgfria måndagar är kansliet bemannat, 'öppet hus', kl. 12.30 - 17.00
kom gärna förbi och prata lite och få mer information, hur du kan gå med mm.

VÄLKOMNA!

Öppethållandet torsdagskvällar är inställt för i år av olika skäl.
Hur det blir sedan kommer besked att ges om under januari 2023


Från och med 2023 kommer medlemsavgiften att tas in centralt.
En avi kommer att skickas ut under hösten.

Medlemsavgifter:
Ungdom till och med 18 år    90 SEK
Enskild medlem                    335 SEK
Familjemedlemskap               490 SEK
Ange ditt SL-nummer och vid
familjemedlemskap allas namn

801
999