Förbund

FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade inom både radio och IT. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län.

ANMÄLAN TILL SAMBAND; O-ringen, orienteringstävling Uppsala, se nedan!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Förbundet har lokala avdelningar som geografiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner som behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

För att få mer information om vad som är på gång i det förbund som du befinner dig, använd kontaktuppgifterna.

FRO Stockholm har tre aktiva avdelningar:
FRO Norrtälje
FRO Stockholm-Norra
FRO Svartlösa-Öknebo

FRO Norrtälje träffas vid fd. LV3, FRO Stockholm-Norra träffas i försvarsgården i Sollentuna och FRO Svartlösa-Öknebo håller till i Tumba.
 
För mera information se avdelningarnas egna sidor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SAMBAND; O-ringen, orienteringstävling Uppsala

FRO Stockholm har tillsammans med FRO Uppland fått förtroendet att vara behjälpligamed samband på O-ringen, en av Sveriges största orienteringstävlingar! Vi söker signalister till detta! Vi kommer att samarbeta med personal från Upplandsförbundet.
FRO Stockholm har huvudansvaret så det blir många sambandsledare därifrån.
Vi ser gärna att personer från FRO Uppland kan var med som stf sambandsledare.

Vårt arbete under denna vecka är att bemanna Ledningscentralen med två signalister, rotation kan ske, att vara behjälplig vid utlämning av radiostationer på morgonen samt att vara behjälplig vid inlämning på eftermiddagen och se till att i ladda batterier till nästa dag dagen samt iordningställa lådor medradiostationer för utlämning nästa dag.

Vi tror att arbetstiden kommer röra sig runt kl 05.00 – 21.00. Mera exakta tider och info kommer närmare vecka 30.  
Vi erbjuder de som ställer upp heldag, lunch och middag betald.
Milersättning för resa upp till tur o retur och om er bil används för transport inom O-ingens område (ca 1 mils radie)

Det kommer att finns möjlighet att övernatta i ett lägenhetshotell med plats för två personer Skriv önskemål i anmälan, men plats kan INTE garanteras! Hund kan förekomma under visa dagar
Samt en ny upplevelse med mycket folk omkring LC. Vi kommer at få till profilprodukter från Centralkansliet att dela ut  tilldeltagande signalister.

För att kunna planera måste vi få din anmälan SENAST fredag 1/7. Därefter kommer en sammanställning att ske och tider dagar erbjudas er.
Från OCH med söndag 10/7 anses din anmälan bindande!

ANMÄLNINGSFORMULÄR, klicka på texten (öppnas i nytt fönster)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vill du vara med i vår valberedning?
Vi lyckades tyvärr inte få ihop en valberedning på stämman. De flesta på stämman är redan valda till olika förtroendeposter.
Vi söker därför nu tre personer som skulle kunna tänka sig att bli valberedning fram till stämman 2023.

Anmäl intresse till stockholm@fro.se  SNARAST!

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS!

FRO Stockholm 
Silversmedsplan 36   (besök: ingång på gaveln)
162 56 VÄLLINGBY
E-post: stockholm@fro.se
Tel: 08-664 28 08

Helgfria måndagar är kansliet bemannat, 'öppet hus', kl. 12.30 - 17.00
kom gärna förbi och prata lite och få mer information, hur du kan gå med mm.
Sista måndagen inför sommaren 22-06-13.

Torsdagskvällar kl.18-21 håller vi öppet speciellt för de som vill skriva
utbildningsavtal för signalist till hemvärnet, men även de som inte kan komma måndagar.
Sista torsdagen inför sommaren 22-06-16.

Torsdagar framöver kommer också att innehålla någon form av föredrag. eller att man har problem med att programmera sin radiostation, föredrag om hur DMR fungerar mm.

ALLA ÄR VÄLKOMNA på båda tider!


Medlemsavgifter 2022:
Ungdom till och med 18 år  90 SEK
Enskild medlem                    335 SEK
Familjemedlemskap               490 SEK
Ange ditt SL-nummer och vid
familjemedlemskap allas namn
Plusgiro 40 38 93-1

801
999