Förbund

FRO Skåne

FRO Skåne är ett av 23 FROförbund.

FRO Skåne består av 4 avdelningar
belägna i länets 4 hörn.
FRO Skåne Nordväst (Helsingborg)
FRO Skåne Sydväst (Malmö)
FRO Skåne Nordost (Kristianstad)
FRO Skåne Sydost (Ystad)

Inom förbundet finns även en av våra centrala kursgårdar (Höllviksnäs) och några andra verksamhetsplatser vi stöder. Vi bemannar 4 hemvärnsbataljoner med sambandspersonal och även andra civila verksamheter inom landets totalförsvar, exempelvis lokala myndigheter samt Svenska Kraftnät och Trafikverket.

Som medlem i FRO Skåne är det avdelningarna du har mest kontakt med och det är också där som den lokala föreningsverksamheten genomförs. Ibland sker samarbeten mellan avdelningarna och andra förbund för att genomföra mer omfattande aktiviteter för medlemmar.

För att få mer information om vad som är på gång inom förbundet och våra avdelningar, använd kontaktuppgifterna.

Är du medlem, logga in, så ser du mer information på denna sida.

Hitta mer på:
FRO Skåne med avdelningarna
Nordväst - Sydväst - Nordost - Sydost

Kontaktuppgifter

FRO Skåne
Bosse Alväng
Sunnanvindsgatan 14 i
262 42 ÄNGELHOLM
E-post: skane@fro.se
Tel: 0705-283873

FRO Skåne Nordväst
Ulf Palm
Dalhemsvägen 87 A
254 60 HELSINGBORG
E-post: skanenordvast@fro.se

FRO Skåne Sydväst
Husie Kyrkoväg 70
212 38 MALMÖ
E-post: skanesydvast@fro.se

FRO Skåne Nordost
Mats Nilsson
Nils Mikkelsens väg 13
291 47 KRISTIANSTAD
E-post: skanenordost@fro.se

FRO Skåne Sydost
Magnus Svensson
Hamngatan 12 B
271 43 YSTAD
E-post: skanesydost@fro.se

801
999