Förbund

FRO Östergötland

Välkommen till FRO Östergötland.

Som medlem i FRO är det förbundet du har mest kontakt med och det är också där som den lokala föreningsverksamheten genomförs. Ibland sker samarbeten mellan förbund för att genomföra mer omfattande aktiviteter för medlemmar.

För att få mer information om vad som är på gång i det förbund som du befinner dig, använd kontaktuppgifterna.

Är du medlem, logga in, så ser du mer information på denna sida. 


Kontaktuppgifter
För att enklast kontakta oss i FRO Östergötland
skicka e-post till: ostergotland@fro.se
801
999